Tenaga Pendidik Ilmu Tanah

Tenaga Pengajar
Program Studi Ilmu Tanah

Prof. Ir. Bambang Hari Kusumo, M.Agr.St., Ph.D.
Prof. Ir. Bambang Hari Kusumo, M.Agr.St., Ph.D.

NIP : 196508251994031001
Jabatan : Profesor
Golongan : IV/a (Pembina)

Data PDDikti
Prof. Ir. Suwardji, M.App.Sc., Ph.D.

Prof. Ir. Suwardji, M.App.Sc., Ph.D.

NIP : 195804031986031004
Jabatan : Profesor
Golongan : IV/c (Pembina Utama Muda)

Data PDDikti
Prof. Ir. Mulyati, SU., Ph. D.

Prof. Ir. Mulyati, SU., Ph. D.

NIP : 195510281981032001
Jabatan : Profesor
Golongan : IV/d (Pembina Utama Madya)

Data PDDikti
Prof. Dr. Ir. Baharuddin, MS.

Prof. Dr. Ir. Baharuddin, MS.

NIP : 195410171977031001
Jabatan : Profesor
Golongan : IV/d (Pembina Utama Madya)

Data PDDikti
Dr. Ir. Sukartono, M. Agr

Dr. Ir. Sukartono, M. Agr

NIP : 196212121989021001
Jabatan : Lektor Kepala
Golongan : IV/c (Pembina Utama Muda)

Data PDDikti
Dr. Ir. I Gusti Made Kusnarta, M.App.Sc.

Dr. Ir. I Gusti Made Kusnarta, M.App.Sc.

NIP : 196105271987031001
Jabatan : Lektor Kepala
Golongan : IV/c (Pembina Utama Muda)

Data PDDikti
Dr. Ir. Lolita Endang Susilowati, MP.

Dr. Ir. Lolita Endang Susilowati, MP.

NIP : 196003151985032003
Jabatan : Lektor Kepala
Golongan : IV/c (Pembina Utama Muda)

Data PDDikti
Dr. Ir. Ismail Yasin, M.Sc.

Dr. Ir. Ismail Yasin, M.Sc.

NIP : 195812011981031019
Jabatan : Lektor Kepala
Golongan : IV/b (Pembina Tk. I)

Data PDDikti
Ir. R. Sri Tejo Wulan, M.Sc., Ph.D.

Ir. R. Sri Tejo Wulan, M.Sc., Ph.D.

NIP : 196105231986021001
Jabatan : Lektor Kepala
Golongan : III/d (Penata Tk. I)

Data PDDikti
Ir. Padusung, MP.

Ir. Padusung, MP.

NIP : 196103151988031003
Jabatan : Lektor Kepala
Golongan : IV/a (Pembina)

Data PDDikti
Ir. Mahrup, M. Si.

Ir. Mahrup, M. Si.

NIP : 196009231988031001
Jabatan : Lektor Kepala
Golongan : IV/a (Pembina)

Data PDDikti
Ir. Lalu Arifin Aria Bakti, M.Agr.

Ir. Lalu Arifin Aria Bakti, M.Agr.

NIP : 196002141987031001
Jabatan : Lektor
Golongan : III/c (Penata)

Data PDDikti
Ir. I Putu Silawibawa, MP.

Ir. I Putu Silawibawa, MP.

NIP : 195912311986021102
Jabatan : Lektor Kepala
Golongan : IV/b (Pembina Tk. I)

Data PDDikti
Ir. I Nyoman Soemeinaboedhy S, M.Agr.

Ir. I Nyoman Soemeinaboedhy S, M.Agr.

NIP : 195805221985031001
Jabatan : Lektor Kepala
Golongan : IV/a (Pembina)

Data PDDikti
Ir. R. Sutriono, MP

Ir. R. Sutriono, MP

NIP : 195904211986031002
Jabatan : Lektor
Golongan : III/c (Penata)

Data PDDikti
Ir. Joko Priyono, M.Sc. Ph.D.

Ir. Joko Priyono, M.Sc. Ph.D.

NIP : 195810081986031003
Jabatan : Lektor Kepala
Golongan : IV/b (Pembina Tk. I)

Data PDDikti
Zaenal Arifin, SP., M. Sc.

Zaenal Arifin, SP., M. Sc.

NIP : 197104142005011001
Jabatan : Lektor
Golongan : III/c (Penata)

Data PDDikti
Bustan, S. Si., M. Sc.

Bustan, S. Si., M. Sc.

NIP : 197412312005011002
Jabatan : Lektor
Golongan : III/c (Penata)

Data PDDikti
Fahrudin SP. M.Si.

Fahrudin SP. M.Si.

NIP : 0006048409
Jabatan : -
Golongan : -

Data PDDikti
Rika Andriati Sukma Dewi, M.Si.

Rika Andriati Sukma Dewi, M.Si.

NIP : 199109232020122018
Jabatan :
Golongan :

Data PDDikti
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram